owpttksow

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarząd Główny PTTK
DWiPO MON
4 RBLog
ZG WS STO

      A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I

Koleżanki i Koledzy,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074962. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): owpttksow@wp.pl  Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

16. lutego 1968 r. 55 członków PTTK reprezentujących 6 wojskowych kół garnizonu Wrocław powołało do życia Oddział Wojskowy PTTK przy Okręgowym Klubie Oficerskim.
Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału został wybrany
na Zjeździe Założycielskim Tadeusz KRAJNIK. W chwili powołania Oddziału, w 6 kołach zrzeszonych było 222 członków.

 

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH WOJSKA POLSKIEGO NA 2018 ROK

Pobierz

INFORMATOR KAJAKARZA 2018 ROK

Pobierz

 
 

W dniach 30.09-6.10 2018 r. organizujemy w Górach Opawskich XLVIII Rajd Górski Wojska Polskiego "SUDETY 2018". Serdecznie zapraszamy!

 Więcej

*****

 
 

Do 31. sierpnia 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia prac do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "BUDOWLE OBRONNE – FOTO-TUR – WROCŁAW 2018". Tegoroczny konkurs  organizujemy pod hasłem „Na Szlakach Niepodległości”

 Więcej

*****

 
 

W dniach 4-15. sierpnia 2018 r. organizujemy XIX RODZINNY OBÓZ GÓRSKI  "SŁOWACKIE TATRY WYSOKIE 2018".

 Więcej

*****

17 lutego 2014 r. Odział nasz został wyróżniony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO".

Więcej

*****

Informujemy  członków PTTK, że w 2018 rok wysokość składek wynosi:
==> składka normalna - 55 zł,
==> składka ulgowa - 30 zł,
==>
składka ulgowa młodzieżowa - 25 zł.

 

Zapraszamy naszych sympatyków do wstąpienia do petetekowskiej rodziny.
Aby do nas przystąpić należy:
==> wypełnić deklarację członka PTTK,
==> dołączyć 2 zdjęcia,
==> opłacić wpisowe, które wynosi:

-   9 zł dla osób  opłacających składkę normalną,
-   2 zł  dla osób opłacających składkę ulgową,
-   młodzież ucząca się
i studiująca (do 26 roku życia) nie opłaca wpisowego,

==> opłacić legitymację członkowską PTTK w wysokości 6 zł,
==> opłacić składkę członkowską
PTTK.
Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego